Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


"Jószerencsét" HE. HORGÁSZREND

       TATABÁNYAI „JÓSZERENCSÉT” KÖRNYEZET-TERMÉSZETVÉDŐ HORGÁSZEGYESÜLET HORGÁSZRENDJE

( A 2001. május 15-én elfogadott horgászrend, a 2001 június 19-én és 2001. november 8-án, valamint 2003. május 6-án, valamint 2005. március 29-én, 2007. április 3-án, 2009. december 14-én , 2010. augusztus 1-én 2012.12.03.-án 2013. november 11-énm 2016. december 12-én elfogadott módosítással egységes szerkezetben)

  1. Általános előírások

1. A Tatabányai „Jószerencsét” Környezet-Természetvédő Horgászegyesület (a továbbiakban, a Horgászrend alkalmazásában: Egyesület) vízterületei: Erőműi tó, Általér (Bánhidai erőműi tótól a Bokodi erőműi tóig a Környei tó kivételével) 1., 2., és 3. sz. Farkastó

 

2. Az Egyesület által kiadott éves és napi területi jegyekkel az Erőműi tavon és Általér előző pontban jelzett szakaszán lehet horgászni. A Farkas-tavakon horgászni tilos! A MOHOSZ által kiadott tisztségviselői és szolgálati valamint általános gyermek területi engedély csak az Egyesület felülbélyegzése esetén érvényes.

  3. „Az Egyesület vízterületein bármely úszóeszközt és csónakot használni TILOS! Távvezérlésű, kisméretű etetőhajó térítés ellenében használható! Az etetőhajó az etetőanyag szállítására és a horgászkészség behúzására is használható. Az etetőhajó használati díj a külön kiadott „Etetőhajó használati engedély” alapján használható. Az etetőhajót csak az a személy használhatja, aki rendelkezik az Etetőhajó használati engedélyével!

Üzemzavar esetén az etetőhajót díj ellenében menthetik ki az egyesület által megbízott  személyek.

(A mentési díj1000 Ft, melyről nyugtát adunk).

   Csónak használata csak ellenőrzésre és halgazdálkodási célból megengedett, az arra feljogosított személyek     

   részére, valamint az erőmű  területén lévő (IMP) horgászállás legrövidebb úton való megközelítéséhez, illetve

   elhagyásához, az arra  feljogosított személyek  használhatják.

4. Az Egyesület vízterületein fürödni, állatot fürdetni tilos! Vízpartokon gépkocsit mosni nem szabad.

 

5. Az Egyesület horgászállásokkal be nem épített partszakaszain foglalt hely nincs, minden horgász az érkezés sorrendjében választhat horgászhelyet. Horgászállás tulajdonos a parton csak akkor horgászhat, ha arra a helyre horgászállással nem rendelkező horgász nem tart igényt.

    

6. A horgászállások alatti és melletti vízterület, valamint a part nem a horgász tulajdona, ezért köteles tűrni, hogy ott más horgászok horgásszanak és közlekedjenek, ha magatartásukkal nem sértik a horgászrend előírásait és nem zavarják a horgászállás tulajdonosok tevékenységét.

7. Az erőműi tó partján nem a horgász saját tulajdonában lévő területet használni, lekeríteni, bármilyen létesítményt létesíteni, csak a tulajdonos engedélyével lehet, melyért a tulajdonos igénye esetén bérleti díjat kell fizetni.

8. A horgászállás horgászat közben csak úgy zárható be, hogy az ellenőrzésre azonnal nyitható legyen (pl. rigli, retesz, kapocs, stb.).

9. A parti sávban és a horgászállásokon állatot tartani tilos! Ebeket csak gazdájuk jelenlétében lehet tartani úgy, hogy a környező horgászokat és az ellenőrzést ne zavarja.

10. Az Egyesület vízterületein ellenőrzésre a jogszabályokban meghatározott személyeken kívül az Egyesület tisztségviselői, ellenőrei, a tógazda, a halászmester és az Egyesület által megbízottak jogosultak.

11. A horgászatra jogosult és vendége az ellenőrzést a horgászálláson, a vízparton és az onnan elvezető útvonalon (az ellenőrzésbe beleértve a közlekedési eszközt is) köteles tudomásul venni, és az ellenőrzés feltételeit biztosítani.

Az ellenőrzést végző személy jogosult a stégen elhelyezett hűtőbe is betekinteni.

12. A horgászatra jogosult horgászás közben és a vízpartról való távozáskor köteles magánál tartani személyi igazolványát, horgászigazolványát, állami horgászjegyét, valamint területi engedélyét és fogási naplóját, melyeket az ellenőrzésre jogosult személyek felszólítására be kell mutatnia és lehetővé kell tenni a horgászeszközök és a zsákmány megvizsgálását. Az ellenőrzés során készült videó felvétel, fényképfelvétel bizonyítékul szolgál, azt az ellenőrzött személy köteles tudomásul venni.

13. Az ellenőrzésre jogosult személyek azt járművet,amelyen feltehetően halzsákmány van, működési területükön feltartóztathatják, átvizsgálhatják.

14. Az ellenőrzésre jogosult személy a horgászfelszerelést az orvhorgásztól minden esetben, a horgászásra jogosulttól akkor veheti el, ha az, az elkövetett szabálytalanság tárgyi bizonyítékául szolgál. Az elvett eszközről átvételi elismervényt kell adni.

15.Az ellenőrzésre jogosult személy a szabályokat megsértő horgásztól az adott vízterületre érvényes területi engedélyét és súlyosabb szabálysértés vagy bűncselekmény esetén állami horgászjegyét és fogási naplóját is bevonhatja elismervény ellenében.

16. Az ellenőrzésre jogosult személy felkérése esetén a közelben tartózkodó horgász köteles az ellenőrzéshez segítséget nyújtani, tanúskodni!

17. Az Egyesület vízterületein a horgászrend eltérő rendelkezésének hiányában a MOHOSZ által kiadott szabályok érvényesek.

18. Az Erőműi tavon bukóbója használata megengedett, más jelölési eszköz használata tilos.

19. Az Erőműi tavon máshonnan származó élőhalat tárolni tilos! Máshonnan származó hal a hűtőben is csak bizonylattal (vásárlási számla, fogási napló) tárolható, úgy, hogy bizonylattal az elhelyezés előtt a szomszédoknak megmutatásra került.

 

       II. Horgászatra vonatkozó előírások

 

1. Vízterületeinken az éjjeli-nappali horgászat megengedett. A horgász, sötétedéstől világosodásig – ha közvilágítás nincs azon a területen – köteles a horgászhelyet folyamatosan megvilágítani.

2. Az Egyesület vízterületein vendéghorgászként sem horgászhat az, akit az egyesületünkből kizártak, fegyelmileg eltiltottak, vagy ellene fegyelmi eljárás van folyamatban.

3. Felnőtt horgász 2 bottal, ifi, gyermek és kedvezményezett 1 bottal, botonként 2 horoggal horgászhat. Sneciző készség önálló horgászeszköznek számít.

4.: A csaliháló használata nem számít önálló készségnek, de csak csalihal fogására használható. Csalihalból egyidejűleg 25 db-ot tarthat magánál a horgász. A csaliháló maximális mérete 1x1 méter lehet.

5. Merítő szák használata nemeshalak esetében kötelező a halvédelem és a sérülés elkerülése érdekében.

6.  Az évente kifogható méret vagy mennyiségi korlátozás alá eső hal darabszáma:

      – felnőtt horgász   35 db,

      – ifi horgász          18 db  (15 – 18. év)

      – kedvezményezett           18 db,

      – gyermekhorgász  3 db  (15 éves korig)

7. Méret és mennyiségi korlátozások hetente:

    5 kg feletti nemeshalat a harcsa kivételével azonnal vissza kell helyezni a tóba !!!

             Amur 2 db     minimum 40 cm         

             Ponty 2 db     minimum 36 cm   

             Süllő   2 db     minimum 40 cm

            Csuka  2 db     minimum 50 cm

             Harcsa2 db   minimum 70 cm   (50 kg feletti harcsát vissza kell helyezni a tóba)

             Balin  2 db     minimum 40 cm

             Feketesügér   fogása tilalom alá esik

                         Compó          fogása tilalom alá esik

Ezen belül felnőtt hetente 5 db, ifi és kedvezményezett 3 db gyermekhorgász 1 db méret vagy mennyiségi korlátozás alá eső halat foghat.

8. Súlykorlátozás hetente:

      – nemeshalból nem korlátozott

      – egyéb halból felnőtt 5 kg

         Ifjúsági, gyermek és kedvezményezett 3 kg.

8/a. A napijeggyel felnőtt horgász 2 db méret vagy mennyiségi korlátozás alá eső halat és 5 kg egyéb halat, ifjúsági horgász 1 db mennyiségi vagy méretkorlátozás alá eső halat és 3 kg egyéb halat tarthat meg. Napijegyes horgász compót és feketesügért nem tarthat meg, az 5 kg. feletti nemeshalat  azonnal vissza kell helyezni a vízbe!

Napjeggyel horgászókra is vonatkozik az 5 kg feletti nemeshal azonnali visszahelyezési kötelezettsége, kivétel a harcsa. Harcsából az 50 kg feletti példányt kell a tóba visszahelyezni.

8/b  35 db. nemes hal megfogása után 15 db halfogási lehetőség váltható 25.000 forintért, illetve teljes mennyiségi (újabb 35 db.) teljes tagdíj befizetésével.

8/c Az erőműi tavon 5 méter távolságig engedélyezett a lékhorgászat a stégről vagy a partról. A jégen állva horgászni TILOS! (Ezt az Erőművel (Tulajdonos) kötött megállapodás tartalmazza, melynek betartásáért a Horgászegyesület felel.)

 

9. Tilalmi rendelkezések:

Az Erőműi tavon és az Által éren ragadozó halak tilalmi ideje 2015. évtől az országos horgászrend szerint érvényes: (Az országos tilalmi idő a fogási naplóban feltüntetve)

A harcsa tilalom alatt a 100 cm feletti véletlen fogott harcsa elvihető 50 kg-os súlyhatárig. Harcsa tilalmi idejében stupek használata TILOS!

A 100 cm alatti  harcsát tilalmi idő alatt azonnal vissza kell helyezni!

Az 50 kg feletti harcsa egész évben nem vihető el!

Pontyra és amurra az egyesület horgászvizein tilalmi idő nincs az intenzív haltelepítés miatt.

Az Által-éren május 1. – június 15. közötti időszakban csak sneciző készséggel lehet horgászni, csalihal fogás céljából!

Az egyesületi közgyűlés napján 24 órás (06 órától 06 óráig) horgászati tilalom van elrendelve, illetve a zártkörű egyesületi horgászverseny teljes időpontjára tilos a horgászat

10. A horgásznak a kifogott, megtartott méret vagy mennyiségi korlátozás alá eső halat, a szákolást követően a fogási naplóba azonnal maradandóan be kell írni  ( kg. és cm  )  A fogási naplót arab számmal kell vezetni. A kifogott hal cm méretét első kód ** rovatba kell beírni

11. A horgászat hete hétfővel kezdődik és vasárnappal végződik.

13. 2013. július 1-től a gyűrűs szák használata kötelező a halkímélés céljából! A kifogott halat szárazon vagy vízen lassú fulladásnak kitenni tilos! A halat a horogtól kíméletesen megszabadítva vagy felkantározva (szájbilincsre fűzve) vízben kell tartani, vagy azonnal meg kell ölni. Azt a halat, amelyet a horgász nem kíván megtartani, azonnal kíméletesen vissza kell ereszteni a vízbe. A vissza nem engedett halat később fogott más hallal kicserélni tilos! A fogási naplóban rögzített halat maximum 72 órán keresztül szabad élve kint tartani. A hűtőben fagyasztott hal a fogási naplóban rögzítve – ellenőrizhető módon tartható.

Méret alatti süllő kifogásakor kötelező a horgot, előkét levágni a halkímélés céljából!

Bojlis horgászat esetén  pontymatrac és nagyméretű merítőszák használata kötelező!

14. Az Egyesület tagja az Egyesület vízterületein „Tiszteletjegy”-gyel nem horgászhat! Napijegyet nem válthat!

15. Az Egyesület tagjának 14 éven aluli egyenes ági hozzátartozója, a tag jelenlétében orsó nélküli, sneciző készséggel díjtalanul horgászhat, de méretkorlátozás alá eső halat nem foghat és nem tarthat meg.

 

16. Az Egyesület vízterületén felnőtt horgász csak érvényes egyesületi engedéllyel horgászhat. (vendéghorgász csak napijeggyel horgászhat!)

 

17. Az Egyesület horgásza február 28-ig köteles a fogási naplót leadni. A fogási naplót annál az egyesületnél kell leadni, ahol kiváltásra került. Késedelmes leadás esetén az egy évre vonatkozó horgászlehetőség megvonását eredményezheti. Február 28-a után váltott új fogási naplót  a MOHOSZ számára befizetendő 4000 forint pótdíjjal tudjuk kiadni.

18. Az Egyesület által kiadott területi engedély  február 1-től az engedély kiadását követő január 31-ig érvényes.

Március 31.után befizetett éves tagdíj csak július 1-től (második félévtől) jogosít horgászatra.

III. Horgászállásokra, erőműi tó partján lévő területek használatára vonatkozó előírások

A vízpart közeli füves részt megközelíteni gépjárművel tilos, parkolás a köves parkolókban! Tilos a behajtás a védőgát alatti füves területre! Parkolás a gáti védműn és a kialakított parkolókban lehetséges.

1. Az Erőműi tavon horgászállást létesíteni, vagy a meglévőn átalakítást, bővítést, felújítást végezni az Egyesülethez 2 példányban benyújtott kérelem alapján a víztulajdonos által kiadott engedély előírásai szerint lehet. A horgászállás által elfoglalt vízterület használatáért bérleti díjat kell fizetni a vízterület tulajdonosának.

2. A horgászállást és bejárót a tulajdonos a biztonságos közlekedésre alkalmas állapotban – karban – köteles tartani.

        3. A horgászállások nagysága az 56 m2-t nem haladhatja meg, a faház csúcsmagassága maximum 5 m lehet. Az oldalpalánk (szélfogó) 0,8 méternél nem lehet magasabb. A horgászstég bejáratához levélgyűjtő (szekrény, cső, műanyag flakon) felszerelése szükséges.

      Az 56 négyzetmétert meghaladó horgászstég (a bejáró számától függetlenül) két horgászállásnak számít, csak két engedéllyel használható (férj, feleség, gyermek, unoka)

      4. Az Erőműi tavon horgászállással kizárólag az Egyesület tagjai, illetve az Egyesülettel kapcsolatban álló jogi személyek rendelkezhetnek.

      5. A horgászállás tulajdonosa horgászállását csak az előző pontban megnevezettek részére értékesítheti. Az értékesítés tényét az átírás miatt az Egyesülethez azonnal be kell jelenteni az adásvételi szerződés 2 példányban történő csatolásával

6. A horgászállást a tulajdonos saját költségére és kockázatára építi, mert sem a vízterület tulajdonosa, sem az Egyesület erkölcsi vagy anyagi felelősséget nem vállal az esetleges bekövetkező károkért és lebontásuk elrendelése esetén kártérítést nem fizet, azt kizárja, illetve csereterületet nem biztosít.

7. A horgászállás tulajdonosa illetve „tartós” használója fegyelmileg felel vendégei viselkedéséért.

8. Az erőműi tó partján nem a horgász saját tulajdonában lévő terület használatát (kiskertművelés), a területet használó a saját költségére és kockázatára végzi. Azon az épületet a saját költségére és kockázatára építi és tartja fenn, ezért sem a terület tulajdonosa, sem az Egyesület erkölcsi vagy anyagi felelősséget nem vállal az esetlegesen bekövetkező károkért és a területhasználat befejezésének, az épület bontásának elrendelése esetén kártérítést nem fizet, azt kizárja, illetve csereterületet nem biztosít.

9. Az Erőműi tóparton a parti horgász 10 m-es körzetben ( 10 m-es sugarú körben ) felel a horgászhely tisztaságáért. Horgászat csak rendezett tiszta környezetben lehetséges. A horgászhelyet csak tisztán lehet átadni a következő horgásznak. A HORGÁSZÁLLÁSOKRÓL ÖSSZEGYŰJTÖTT SZEMÉT ELSZÁLLÍTÁSA AZ ÖSSZEGYŰJTÉST  VÉGZŐ HORGÁSZ FELADATA!

A tisztasági előírások megszegése fegyelmi vétségnek számít! CSAK TISZTA HORGÁSZHELYEN LEHET HORGÁSZNI !

10. Az Egyesület vízterületeink hangoskodni, mások pihenését, szórakozását zavarni TILOS! Tilos este 10 órától reggel 7 óráig nagy zajjal járó tevékenységet folytatni (stég javítás) Hétvégeken mások pihenését zavaró tevékenységet folytatni TILOS !

                                        

IV. Záró rendelkezések

Jelen Horgászrendet a Vezetőség 2001. május 15-én, módosítását 2001. június 19-én és 2001. november 8-án, valamint 2003. május 6-án, 2005. március 29-én, valamint 2007. április 3-án, 2009. december 14-én megtárgyalta és elfogadta, mellyel a 2001. május 27. napján módosítása 2001. június 19. illetve 2001. november 8. valamint 2003. május 6. 2005. március 29. valamint 2007. április 3. és 2009. december 14. 2010. augusztus 1. 2012. december 10-én, 2013. november 11., 2015. 01.01., 2016. december 12-én, 2017. január 01.napján lép hatályba.

A korábban elfogadott „Horgászrend” és módosításai jelen szabályozás hatálybalépésével hatályukat vesztették.